fbpx

Ondernemingsgegevens

Dogease – Caroline Goessens – hondengedragsdeskundige

Vestigingsplaats: Het Venneke 8, 2930 Brasschaat

BE0787.442.040

Onderstaande algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de hondengedragsdeskundige en de klant en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant.

Aanvragen van een dienst

Een dienst wordt per e-mail, telefonisch, via Zoom of via het contactformulier van de website aangevraagd. Het soort dienst en de prijsvoorwaarden worden steeds door Dogease bevestigd per e-mail. Ook een telefonische bestelling wordt steeds per e-mail bevestigd. Wanneer de bevestigingsmail is verstuurd, wordt de overeenkomst bindend.

Dogease heeft steeds de mogelijkheid om diensten te verplaatsen naar een andere datum maar zal steeds trachten zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen.

Indien Dogease tijdens het uitvoeren van de diensten beslist dat het nodig is om de klant verder door te verwijzen naar een specialist zal zij de klant hier uitgebreid over informeren en de beslissing duidelijk motiveren.

Annuleringen van diensten

Indien u uw afspraak wenst te annuleren of te verzetten, dient u ten minste 48u op voorhand te verwittigen. Op die manier is er nog voldoende tijd om iemand anders een afspraak te geven. Indien u niet op tijd verwittigt, wordt het gedragsonderzoek alsnog aangerekend.

Indien u wenst te annuleren en tijdig verwittigt (binnen 48h), maar uw dossier reeds werd opgestart (voorbereiding a.d.h.v. vragenlijst en videomateriaal) rekent Dogease een kost van € 50,00 aan voor de geïnvesteerde tijd.

Eens een begeleidingstraject is gestart, worden ook geen terugbetalingen meer gedaan.

Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW en zonder verplaatsingskosten. De totale prijs zal steeds per e-mail bevestigd worden. De verplaatsingskosten worden berekend op basis van 0,50 EUR/km vanaf de vestigingsplaats van Dogease (Het Venneke 8, 2930 Brasschaat) tot de woonplaats van de klant (heen en terug). De eerste 10 km zijn gratis.

Betaling

De betaling van het hele traject gebeurt na het eerste consult via overschrijving op rekeningnummer BE24973431068438. Een factuur wordt opgemaakt en bezorgd via e-mail. De factuur dient binnen 10 kalenderdagen te worden betaald.

Begeleiding en aansprakelijkheid

Elke overeenkomst wordt naar het beste inzicht en vermogen van de hondengedragsdeskundige uitgevoerd. Dogease gaat een dienstenverbintenis aan met de klant maar geeft geen resultatengarantie. Dit wil zeggen dat Dogease alles zal doen om een kundig advies te verlenen maar resultaten kunnen niet gegarandeerd worden.

Alle door de hondengedragsdeskundige versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling of privétraining en mogen niet openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Dogease gebruikt geen strafgerichte technieken in zijn adviezen.

Alle diensten gebeuren op eigen risico van de klant en Dogease kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de training.

De adviezen leiden niet tot aansprakelijkheid van Dogease. De klant blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond.

Een prognose of inschatting tot de mogelijkheid tot gedragsverbetering van de hond zal naar beste vermogen door Dogease worden gegeven. Dogease kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat.

Honden die een gedragsbehandeling ondergaan, worden geacht ingeënt en vrij te zijn tegen besmettelijke ziektes (gevaccineerd of via titerbepaling).

Dogease zal gemaakte video- en of fotomateriaal tijdens gedragsbegeleiding niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling, tenzij de klant hier schriftelijke of mondeling toestemming voor heeft gegeven.

De via een vragenlijst of contactformulier verkregen persoonlijke informatie wordt als vertrouwelijk behandeld en dient enkel voor het uitvoeren van de dienst. De gegevens worden niet gedeeld met derden.

De te begeleiden honden dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar van de hond.

Klachten

Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft, dient de klant deze schriftelijk per e-mail of per aangetekend schrijven te melden aan Dogease binnen 14 dagen van de verstrekte dienst.

×